Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Prezentacja założeń projektu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii „Export Intelligence”
Prezentacja założeń projektu Ministerstwa Przedsiębiorczości
i Technologii „Export Intelligence”
13.12.2018 więcej
Publiczna prezentacja założeń projektu Konto przedsiębiorcy - usługi online dla firm w jednym miejscu
Publiczna prezentacja założeń projektu Konto przedsiębiorcy -
usługi online dla firm w jednym miejscu
24.08.2018 więcej
Sprzedaż służbowego środka transportu
Sprzedaż służbowego środka transportu
03.07.2018 więcej
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku Zespołu MPiR w Stałym Przedstawicielstwie RP przy OECD w Paryżu
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku Zespołu
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Stałym
Przedstawicielstwie RP przy OECD w Paryżu
22.05.2018 więcej
Aukcja majątku ruchomego WPHI Konsulatu Gen. RP w Nowym Jorku
Aukcja składników rzeczowych majątku ruchomego Wydziału
Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym
Jorku
15.05.2018 więcej
Sprzedaż niektórych składników majątku ruchomego WPHI w Madrycie
Sprzedaż niektórych składników majątku ruchomego WPHI w
Madrycie
14.05.2018 więcej
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku WPHI w Atenach w likwidacji
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku WPHI w Atenach w
likwidacji
19.04.2018 więcej
Darowizna majątku ruchomego WPHI Wilno w likwidacji
Darowizna rzeczowych składników majątku ruchomego WPHI Wilno w
likwidacji
11.04.2018 więcej
Druga aukcja składników majątku ruchomego WPHI w Moskwie
Druga aukcja składników majątku ruchomego WPHI w Moskwie
19.03.2018 więcej
Przetarg na sprzedaż samochodu WPHI Ambasady RP w Moskwie w likwidacji
Przetarg na sprzedaż samochodu WPHI Ambasady RP w Moskwie w
likwidacji
19.03.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się